ΕΚΖΕΜΑ – ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

Το έκζεμα και ακόμη περισσότερο η εξ επαφής και η ατοπική δερματίτιδα προκαλούν ατροφικές ή υπερτροφικές βλάβες των νυχιών. Προκαλούν χρόνια παρωνυχία ως και αποτριβή του ελεύθερου άκρου και στιλπνότητα της ραχιαίας επιφάνειας του νυχιού. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.