ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ

Με τον όρο εννοούμε όλες τις περιπτώσεις παθολογικών πελμάτων που παρουσιάζουν υψηλή κυρτή καμάρα. Χαρακτηρίζεται από ανώμαλα υψηλή κυρτή καμάρα του πέλματος.

 
____________________________________________________