ΟΝΥΧΟΓΡΥΠΩΣΗ

Τα νύχια στην ονυχογρύπωση είναι δύσμορφα παχιά, επιμηκυσμένα, κυματώδη και κυρτά προς τα πάγια με χροιά κιτρινοπράσινη, φαιά ή μελανόφαιη ενώ η επιφάνεια τους παρουσιάζει επιμήκεις γραμμώσεις.

Η υπερβολική κατά μήκος αύξηση του νυχιού, η οποία δε σταματά στο υπωνύχιο αλλά προχωράει περισσότερο προεξέχοντας 6-8 mm, κυρτώνει προοδευτικά μέχρις ότου πάρει ελικοειδή μορφή, ομοιάζοντας έτσι με κρέας ή με νύχι αρπακτικού.