ΟΝΥΧΟΚΡΥΠΤΩΣΗ

Το μπροστινό και κυρίως το πλάγιο άκρο του νυχιού εισέρχεται βαθιά εντός της ονυχαίας αύλακας. Ο μηχανικός αυτός τραυματισμός προκαλείται συνήθως από κακή κοπή, στενά παπούτσια και άλλα. Στις περιπτώσεις ονυχοκρύπτωσης συνιστάται τοπική αντισηψία και προφύλαξη από τραυματισμούς κι εφαρμόζεται η μέθοδος της ορθονυχίας προκειμένου ο πάσχον να απαλλαχτεί.