ΟΝΥΧΟΣΧΑΣΗ

Χαρακτηρίζεται από οριζόντιο διαχωρισμό του ελεύθερου άκρου του νυχιού σε λεπτά πέταλα. Η διαταραχή αυτή μπορεί να οφείλεται σε επανειλημμένους  μηχανικούς ή χημικούς τραυματισμούς κυρίως στα χέρια των νοικοκυρών, τα οποία επανειλημμένα εμβαπτίζονται στο νερό και στεγνώνουν.
Στους αιτιολογικούς παράγοντες αναφέρονται επίσης το χρόνιο έκζεμα, η μεταβολική οξέωση και τα λοιμώδη νοσήματα.