ΠΑΡΩΝΥΧΙΑ

Είναι η φλεγμονή του παρωνυχίου και διακρίνεται σε οξεία και χρόνια :
 

Οξεία παρωνυχία

Είναι συχνή και οφείλεται συνήθως στο σταφυλόκοκκο ή την κάντιντα κ.α. Εμφανίζεται μετά από τοπικό τραυματισμό, μετά από επαναλαμβανόμενα δείγματα εκ συνήθειας ή ανευ φαινομενικής αιτίας.Χαρακτηρίζεται από επώδυνη διόγκωση του παρωνυχίου από το οποίο κατόπιν πίεσης ή αυτόματα εξέρχονται σταγόνες πύου.

Χρόνια παρωνυχία

Είναι συχνή και παρατηρείται ιδιαιτέρως σε γυναίκες και γενικά σε άτομα ορισμένων επαγγελμάτων όπως ζαχαροπλάστες, μάγειροι, σερβιτόροι, ιχθυοπώλες κ.α όπως και σε πάσχοντες από διαβήτη ή ακροσφυξία.

Χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα, διόγκωση και συλλογή πύου στην ονυχαία αυλαία όπως και πόνος.

 
____________________________________________________