ΨΩΡΙΑΣΗ

Η ψωρίαση των νυχιών ορισμένες φορές προηγείται των δερματικών εκδηλώσεων της ψωρίασης αποτελώντας τη μοναδική εντόπιση της νόσου. Τη συναντούμε συνηθέστερα σε άντρες παρά στις γυναίκες που πάσχουν από ψωρίαση του δέρματος.

Προσβάλλει ένα, περισσότερα ή όλα τα νύχια των χεριών όσο και των ποδιών. Οι ψωριασικές αλλοιώσεις των νυχιών κατά συχνότητα προσβολής είναι : δυσχρωμία, ονυχόλυση, η υπωνύχια υπερκεράτωση, οι δυσμορφίες του νυχιού και οι σχυσματοειδέις αιμορραγίες.

 
____________________________________________________