ΣΦΥΡΟΔΑΚΤΥΛΙΑ

  Η παραμόρφωση αυτή χαρακτηρίζεται από την κάμψη της μεσοφαλαγγικής τους πάσχοντος δακτύλου και υπερέκταση των λοιπών αρθρώσεων του.  Εμφανίζεται στο 2ο δάκτυλο, αλλά μπορεί να προσβληθεί και το 3ο και το 4ο.
  Η παραμόρφωση μπορεί να είναι σκληρή και δεν επιδέχεται συνήθως διόρθωση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα όπου υφίσταται. Η κύρια ενόχληση που προκαλεί η παραμόρφωση είναι κάλοι όπως επίσης και επώδυνες διαταραχές των νυχιών από τη συνεχή πρόσκρουση τους στο πέλμα.

 
____________________________________________________