ΤΥΛΟΙ – ΚΑΛΟΙ

   Οι τύλοι αποτελούν επίκτητη κενοειδή πάχυνση της κεράτινης στιβάδας της επιδερμίδας.

   Οι κάλοι αποτελούν επίκτητη επιφανειακή πάχυνση της κεράτινης στιβάδας της επιδερμίδας. Αμφότεροι οφείλονται σε χρόνια τριβή και πίεση. Είναι περιγεγραμμένοι και συνήθως εντοπίζονται στις παλάμες στα πέλματα και τα δάχτυλα.
 
____________________________________________________